ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:
GR91 0172 0780 0050 7808 4501 902

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK IBAN:
GR78 0140 2940 2940 0278 9002 002

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK IBAN:
GR45 0260 0530 0007 4020 1091 016

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ