Διεύθυνση:

Κύπρου 26Α, Βριλλήσια

Τηλέφωνο:

2114002424

Ωράριο έως 6/8 :

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00
Σάββατο- 09:00-15:00