Διεύθυνση: Κύπρου 26Α, Βριλλήσια

Τηλ: 2114002424

Ωράριο:  Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:00-15:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-21:00