Διεύθυνση: Κύπρου 26Α, Βριλλήσια

Τηλ: 2114002424

Ωράριο εως 6/8 :  Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00
Σάββατο- 09:00-15:00